Sevärdheter

 

 

 

Utsikten
Nästansjöborna kan njuta av en underbar utsikt från byn ner mot sjön. Många, många är de besökare som stannat till och fotograferat.


Barnan
Några kilometer sydost om Nästansjö finns Bårn eller Bârnan. Det är ett område skapat av inlandsisen. Området är fullt av stora stenblock som ligger huller om buller och det finns även grottor i området. Förr i tiden trodde folk att "vittra" bodde där och till och med i kyrkböckerna stod det att det förhöll sig så. Barnan finns omnämnd i boken Grottor i Sverige av Lars-Erik Åström. Här hittar du ett utdrag ur www-versionen av boken.

Smidet
Ta en extra titt på smidet i Vilhelmina kyrka. Det sägs att det ska vara gjort här i Nästansjö av Anders Larsson och Lisa Nilsdotter som smälte järn ur myrmalm som de hittade i sluttningarna invid byn.

Kvarnen
Kvarnen finns intill Krokbäcken.

Dekorationer
Lite varstans i Nästansjö har Anita S dekorerat. Man kan se hennes dekorationer vid välkomstskylten i början av byn, i och utanför affären, i Bygdegården samt på och omkring busskuren. 

Natur värd att bevara
Björnberget 

Ca 6 km nordost om Nästansjö finns Björnbergets naturreservat. Tornet på toppen av Björnberget står vid reservatets sydvästra gräns. I området finns urskogsartad granskog med ett stort inslag av högörter. Björnberget ingår i Natura 2000 som är ett europeiskt nätverk av skyddade områden. Området finns tydligt utmärkt på skoterledskartan då skoterkörning inom området är förbjuden. 

Mer information om Björnbergets naturreservat.

Kläppmyran 
Kläppmyran är skyddat i Natura 2000-nätverket. I området finns långskaftad svanmossa (Meesia longiseta) och Lappranunkel ( som är ovanlig i regionen.

Mer information om Kläppmyran.

Tranor
Nästansjö gästas varje år av ett stort antal häckande tranor... till glädje för många men också till förtret för potatisodlare.

Rode och Bruno Nordins hemsida finns mer information om tranorna i Nästansjö.

Nästansjös bäckar
Runt om Nästansjö finns ett antal bäckar. T ex Ängesbäcken är lämplig för kanotturer. 

Bäckarna på näset:

Krokbäcken:

Ängesbäcken:

Rode och Bruno Nordins hemsida finns beskrivning av Nästansjömyrarna och bäckarna.

Gavelins 
Nästansjö Intresseförening äger ett kulturhus som vi i byn känner under namnet "Gavelins". Huset och dess innehåll minner om svunna tider. Huset brukar vara öppet under vissa evenemang i byn, t ex vissa år vid "Landsbygdens dag".