Sagodimma över sjön

Lördag den 25 november kom dimman svepande över sjön så att endast holmarna stack upp.