Åska

Maith har fotat skådespelet som ett åskväder faktiskt är. Njut av bilderna!