Kanoting i Ängesbäcken

I slutet av maj tog Paul Danielsson, Jörgen Norman, Felix Danielsson, Nadja Marthin och Sara Enebjörk kanoterna och paddlade från "Kjelles bro" ner till sjön. Det var en fin, solig dag och bäcken bjöd på många vackra naturupplevelser.

Några gånger tippade vi och en gång fick vi dra kanoterna förbi ett litet, litet "vattenfall".

Nere på slåttesraningarna dyker rester efter ladorna upp med jämna mellanrum.

På några ställen var bäcken helt oframkomlig så vi var tvungna att bära kanoterna förbi.

Nere vid "kvissla" hade vi hela byn framför oss!