Jörgen Karlssons sten

En ny sten har rapporterats in till hemsidan.

Jörgen skickar även med GPS-kordinaterna så att denna blir lättare att hitta. (Tack, är det nog många som säger för det!)